Digital Marketing Specialist

member

Digital Marketing Specialist/e

Detyrat:
- Realizimi i projekteve dhe detyrave të kërkuara

Kërkesat :
1.Të zotërojë njohuri në SEO, Google Ads Campaigns, Meta Ads Campaigns
2. Eksperiencë minimumi 2 vite në Agjenci Marketingu ose si freelancer
3. Aftësi komunikimi shumë të mira në Anglisht

Çfarë ne ofrojmë:
• Mundësi për të punuar në një mjedis pozitiv, kreativ dhe në një ekip të ri dhe të orientuar drejt zhvillimit
• Mundësi për zhvillim profesional brenda kompanisë
• Eksperiencë në fushën e digital marketing

Jeni gati për të filluar?

Max File Size: 5MB · Allowed File Types: docx,doc,zip,pdf


Aplikimi u dërgua me sukses!

Ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.
Na Kontakto