Electronics Engineer

member

Electronics Engineer

Detyrat:
- Realizimi i projekteve dhe detyrave të kërkuara

Kërkesat :
1.Të zotërojë njohuri në Raspberry Pi, Arduino, Microcontroller, C++/Python
2. Eksperiencë minimumi 2 vite në inxhinieri elektronike
3. Aftësi komunikimi shumë të mira në Anglisht

Çfarë ne ofrojmë:
• Mundësi për të punuar në një mjedis pozitiv, kreativ dhe në një ekip të ri dhe të orientuar drejt zhvillimit
• Mundësi për zhvillim profesional brenda kompanisë
• Eksperiencë në fushën e inxhinierisë elektronike

Jeni gati për të filluar?

Max File Size: 5MB · Allowed File Types: docx,doc,zip,pdf


Aplikimi u dërgua me sukses!

Ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.
Na Kontakto