Front-End Developer

member

Front-End Developer

Detyrat:
- Realizimi i projekteve dhe detyrave të kërkuara në gjuhët përkatëse .

Kërkesat :
1.Të zotërojë njohuri në Front - end Development (VueJs; Tailwind CSS; Bootstrap)
2. Eksperiencë minimumi 2 vite në kompani programimi ose si freelancer
3. Aftësi komunikimi shumë të mira në Anglisht

Çfarë ne ofrojmë:
• Mundësi për të punuar në një mjedis pozitiv, kreativ dhe në një ekip të ri dhe të orientuar drejt zhvillimit
• Mundësi për zhvillim profesional brenda kompanisë
• Eksperiencë në fushën e programimit

Jeni gati për të filluar?

Max File Size: 5MB · Allowed File Types: docx,doc,zip,pdf


Aplikimi u dërgua me sukses!

Ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.
Na Kontakto