Programues

member

Developer Internship

Pozicioni i praktikës si programues pranë nesh ju jep juve mundësinë të hartoni struktura për website të ndryshme, të ndërtoni faqet web sipas specifikave të kërkuara dhe të përgatisni layouts dhe design për website ekzistuese ose të reja.

Ju do të kenë mundësinë të punoni me:
• WordPress
• Laravel

Çfarë ne ofrojmë:
• Mundësi për të punuar në një mjedis pozitiv, kreativ dhe në një ekip të ri dhe të orientuar drejt zhvillimit
• Mundësi për zhvillim profesional brenda kompanisë
• Eksperiencë në fushën e programimit

Te ne do të keni mundësinë të ktheni teoritë e mësuara në praktikë. Nëse jeni të etur për të zgjeruar njohuritë dhe për të avancuar në karrierë, aplikoni më poshtë.

test
Activities And Skills
  • Cost Good Business Consultants are Excellent Communicators
  • Corporate At the End of a Project, Good Business Consultants
  • SEO Good Business Consultants are Willing to Travel Where the Work Is
  • Company Write a Business Plan that Clearly Articulates the Following
  • Business Assertively embrace technically sound action
  • Quickly architect customer directed portals with Is
  • Web Agency Synergistically plagiarize robust methodologies
Na Kontakto