Rreth nesh

promo

DIGITAL MARKETING

-SEO(Search Engine Optimization)
-Social Media Management
-Digital Public Relations
-Content Curation and Creation
-B2B Digital Marketing Programs

promo

BRANDING & GRAPHIC DESIGN

-Graphic Design
-UI/UX Design
-Digital Branding

promo

DEVELOPMENT

-WordPress Websites
-Custom Web Application
-WebDesign
-E-commerce CMS

Rreth Nesh

FutureBlock është agjencia dixhitale më inovative në Shqipëri. Energjia dhe puna e ҫdo sipërmarrësi është ajo ҫfarë e bën një shoqëri të zhvillohet, teknologjia është ajo që përcakton sa shpejt do ndodhë ky zhvillim.
Ne jemi të fokusuar në promovimin, zhvillimin dhe lehtësimin e shërbimeve që kompania juaj ofron, nërpërmjet kreativitetit, teknologjisë më të avancuar dhe punës.
Shërbimet tona janë krijuar për të ndihmuar çdo lloj biznesi të rritet dhe të përmirësohet në cdo aspekt të botës dixhitale!

Proçesi Punës

Hapat që Ne Ndjekim

Që puna të arrijë rezultatet më të larta duhet të strukturohet dhe të ndahet ashtu siç duhet. Ne i ofrojmë klientit trasparencë në punën tonë duke e përditësuar me cdo analizë që bëjmë në projektin e tyre.

Hapi

01

Takimi me Klientin
Hapi

02

Punë Kërkimore & Analizë Tregu
Hapi

03

Prezantimi i Projekt Idesë
Hapi

04

Zhvillimi & Përshtatja
Hapi

05

Testimi
Hapi

06

Finalizimi dhe Dorëzimi
Hapi

07

Publikimi
Na Kontakto